andro " Poly 2S ** 40+ "


  • Kod: 680514
  • Producent: Andro
  • Cena: 2,50 zł2,95 zł
    • Ilość

    szt.
  • Poleć produkt
andro® POLY 2S ** jest idealną piłeczk ą treningową dla k lubów i zawodników,
któr z y chcą skor z ystać z jakość POLY S, tak ich jak prec yzja, równa powier zchnia
i w ysok ie odbicie, także podczas treningów. D ostępne w uż ytecznej plastikowej
tubie na 9 piłeczek , a także w w ygodnym pudełk u.

16223109 piłka treningowa biała | TUBA 9 szt.              € 9,50      34,20 zł
16223172 piłka treningowa biała | BOX 72 szt.              € 52,95  190,60 zł